Algemene voorwaarden

De volgende 10 punten zijn onze voorwaarden, lees ze even goed door alsjeblieft. Wij vragen u voor een aan/verkoop dezen voor overeenstemming aan de voorzijde te tekenen.

 1. Ons BTW nummer is 8565.76.906.B.01.
  Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Stal Doorstap en de koper/verkoper. Alle andere voorwaarden worden uitgesloten. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
  A. Alle geschillen zoals die mochten ontstaan uit de koop/verkoop, of enige andere rechtshandeling, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda
  B. Wij vragen u de verkoopvoorwaarden, met eventuele aanvullingen over bekend zijnde problemen/gebreken van het paard/pony, en bij de overdracht het overdrachtscontract, voor overeenstemming te tekenen.
 2. Leeftijd en ras stamboekloos paard Schatten van de leeftijd en het ras van een stamboekloos paard blijft discutabel.
  A. Over de daadwerkelijke leeftijd van paarden en pony’s zonder stamboom kunnen wij nimmer garanties geven en zullen wij door de koper niet aansprakelijk worden gesteld
  B. De koper gaat akkoord met het dier zoals deze is en Stal Doorstap zal niet door de koper aansprakelijk worden gesteld indien het paard/pony van een ander ras blijkt te zijn als wat hij had verwacht.
 3. Wij zijn lid van de Nederlandse Bond Voor Paardenhandelaren. Handelsregister KVK nummer: 66489504 te Breda. Onze voorwaarden zijn hier gedeponeerd.
 4. A. D.m.v. het tekenen van het koopcontract bent u verzekerd van het feit dat u inruilgarantie krijgt, tot een half jaar na aankoop. Teruggave van geld is niet mogelijk! Aangezien wij wekelijks veel aanvoer van nieuwe paarden en pony’s hebben, moet er, juist over een langere periode genomen, zeker het paard van uw dromen tussen zitten, zodat wij de inruilgarantie ook daadwerkelijk kunnen geven. U heeft dus alle tijd om het paard in uw eigen gekozen omgeving zo goed mogelijk te leren kennen en u kunt kijken of het klikt tussen u en het paard of de pony.
  B. De inruilgarantie is geen verzekering. Mocht het paard/pony bij u bijvoorbeeld een blessure oplopen en u wilt het inruilen, is de waarde niet hetzelfde als dat hij was bij de aankoop. Er zal dan bijbetaald moeten worden op een gezond paard. Er komen wel eens meningsverschillen over paarden en pony’s die “in de aanbieding” of “met een verhaal erbij” worden verkocht. Dit kan zijn doordat zij een gebrek, en/of rijkunstig probleem hebben, of omdat zij bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor (een bepaalde tak van) de sport, of omdat er nog een dosis “werk “aan ze is. Deze paarden/pony’s worden ook met inruilgarantie verkocht. U moet echter rekenen op een geldbedrag erbij, als u deze dieren wilt inruilen, zelfs al was het gebrek op zich voor U geen probleem.
 5. Soms blijken mensen erg teleurgesteld als een paardje verkocht is voor ze een beslissing tot aankoop hebben kunnen maken, of hebben kunnen komen kijken. Lees onderstaande even nauwkeurig:
  A. RESERVEREN: Bent u voor een paardje gevallen maar wilt u even wat bedenktijd? Heeft u interesse in een paard maar u heeft even geen tijd om te komen kijken? Voor € 100,- (excl. BTW) halen wij het uit het verkoopaanbod als optie voor u en verzorgen het, tot maximaal 5 dagen. Het paard/ de pony zal in deze periode nimmer aan iemand anders worden verkocht! Teruggave van het reserveringsgeld is niet mogelijk, maar de € 100,- (excl. BTW) wordt bij aankoop sowieso afgetrokken van het eventuele aankoopbedrag. Ook mag het reserveringsgeld als korting op een ander paard worden gebruikt binnen een jaar na datum. Reserveringen en aankopen zijn pas geldig indien zij door ons schriftelijk (en/of per mail) zijn bevestigd.
  B. Wij werken volgens het ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe. Over verkocht of gereserveerd zijnde paarden kunnen wij helaas niet in discussie gaan.
 6. Als een paard/pony is verkocht dient het uiterlijk 7 dagen na aankoop te zijn betaald en opgehaald, tenzij anders is besproken. Indien hierover niets op papier is gezet geldt de 7 dagen betalen/ophalen termijn. Voor iedere week na deze termijn worden € 100,- (incl. BTW) kosten gerekend. Wordt er niet aan een tijdige betaling van de kosten voldaan binnen 2 weken na aankoop, kan het contract eenzijdig worden verbroken door Stal Doorstap. Reserveringskosten/handgeld/kosten worden dan niet vergoed. Vervoer is in overleg, mits wij voldoende tijd beschikbaar hebben, tegen vergoeding mogelijk. Wij zijn i.b.v. een 2 paardtrailer en een 6 paard- vrachtwagen. Wij zijn in het bezit van het diploma vakbekwaamheid veevervoer.
 7. Wij werken zoveel als mogelijk mee aan het onderlinge contact tussen een ex, – en een nieuw baasje van een paard/pony. Wij geven echter alleen gegevens door als beide partijen dit op prijs stellen i.v.m. het privacy recht.
 8. Kosten divers, dan wel veterinair, van een aangekocht paard, kunnen niet bij ons worden verhaald. Stal Doorstap zal door de koper NIET aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door een verkocht artikel of paard/pony, dit geldt zowel voor de nieuwe als de gebruikte producten.
 9. Stal Doorstap biedt een koper alle mogelijkheid om zich voldoende te vergewissen van het gedrag,stalgedrag en rijd-niveau/gedrag van het aan te kopen paard(en), de pony (‘s). Wanneer de koper als leek de aankoop wenst te gaan doen zal hij zich laten vergezellen door een ter zake deskundige, zo niet kan hij zich nadien niet beroepen op het feit als leek het paard, de pony te hebben aangekocht. Koper gaat d.m.v. het aankopen van het paard(en), de pony (‘s) akkoord met het gedrag, stalgedrag en rijd-niveau zoals deze zijn. Koper aanvaardt dat dit gedrag, stalgedrag en rijd-niveau kunnen veranderen zowel in positieve als in negatieve zin. Paarden en pony’s zijn gewoontedieren en hebben minimaal 4 weken nodig om te wennen op de nieuwe locatie.
 10. Koper ontleent zich geen rechten aan beschrijvingen van te koop staande paarden en pony’s dan wel ruitersportartikelen zowel op de website als in internetadvertenties.

Vorm-, en of drukfouten zijn voorbehouden.

Left Menu Icon
Stal Doorstap